Translate

dimecres, 6 de març de 2013

Autonconsum VI

És viable econòmicament una instal·lació solar fotovoltaica per l'autoconsum? Hem arribat finalment a la paritat de xarxa?

Aquest estudi ha estat realitzat a partir de dades reals d'una empresa que fabrica productes alimentaris, amb una contractació de 160 kW i una tarifa d'accés 3.0.

Els punts d'estudi principals per a la realització del dimensionat són:
  1. Anàlisi de les darreres factures.
  2. Anàlisi de la corba de consum diari.
  3. Anàlisi de l'espai disponible.
Figura 1: Consums del darrer exercici en funció dels tres períodes. En aquest anàlisi, alhora d'avaluar el cost equivalent a l'estalvi, no considerem el periode P3 ja que corresponen a les hores nocturnes on no disposem d'energia solar. Cal constatar que la demanada energètica durant els mesos centrals augmenta, cosa que afavoreix a la producció d'energia d'origen solar.

A partir dels tres punts anteriors es decideix realitzar el següent disseny:
  • Potència pic de 53,9 kWp.
  • Inclinació 15º
  • Orientació -25º
  • Producció 1330 kWh/kWp

A partir de la monitorització de la nau hem obtingut el gràfic corresponent a la Figura 2. La Figura 3 correspon a una simulació de la instal·lació.

Figura 2: Superposición corba de consum amb la producció solar. Els dos dies centrals corresponen al cap de setmana. S'estima un aprofitament del sistema en un 95% , la resta es ven a preu de mercat. L'empresa es plantejaria la possibilitat d'adaptar les hores de producció a les hores de producció i així autoconsumir un 100%.


Figura 4: Simulació de la instal·lació dels 50 kWn integrada a la coberta. Es tracte d'una instal·lació totalment integrada a coberta disminuïnt d'aquesta manera l'impacte visual així com la càrrega de vent corresponent.

Seguídament mostrem el quadre de rendibilitat :

Figura 4: El cost de la instal·lació correspon a 79.867 € i el preu del kWh estalviat de 0,1407 €/kWh. 
Conclusions de l'estudi:
  • Estalvi econòmic el 1er any de 10.087 €.
  • Estalvi econòmic als 25 anys de 277.652 €.
  • Preu final de kWh als 25 anys de 5,8 c€/kWh.
Lluny dels clàssics arguments que van motivar el boom de la fotovoltàica de connexió a la xarxa, Una instal·lació d'autoconsum permet disminuïr la teva factura energètica i per tant millorar la teva competitivitat empresarial.

El més interessant és que es tracte d'una instal·lació en què l'estalvi es produeix a partir del primer dia, la inversió en estalvi d'energia ens permet pagar quotes còmodes a partir dels mateixos estalvis generats, tal i com es mostre en el següent quadre:Benvinguts a l'Autoconsum!!!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada