Translate

dimecres, 17 d’octubre de 2012

Autoconsum (III): Estudi energètic

Som en plena era de l'autoconsum energètic, després de la moratòria a les renovables, la venta d'energia com a activitat econòmica ha passat a la història, i mentre seguim a "l'espera" de l'aprovació del balanç net" l'autoconsum és "la opció" i ja és rentable!!!

Ara bé, cal analitzar algunes diferències en el disseny d'aquestes instal·lacions: l'optimització d'una instal·lació solar de venta en règim especial basava el seu disseny en maximitzar la producció anual d'energia sense considerar el consum de l'immoble i com a úniques limitacions la inversió econòmica i l'espai disponible.

Quan parlem d'autoconsum instantani parlem de dissenyar un equip que consumeixi tota l'energia consumida (o gairebé tota) sense ser emmagatzemada ni en bateries ni a la xarxa elèctrica, per tant, les instal·lacions idònies són aquelles on el consum es produeix durant les hores diürnes.

És per tant, l'anàlisi del consum diari, el primer pas pel disseny d'aquesta instal·lació. A continuació posem per exemple el cas d'un habitatge particular:

Corva demanda (kW)-hora del dia en habitatge unifamiliar
És important realitzar la mesura en una franja significativa en funció de la època de l'any, en aquest cas es va analitzar el consum durant una setmana, l'objectiu era trobar la vall, és a dir, analitzar aquelles hores on es produeix un mínim consum durant les hores diürnes.

A continuació superposem al gràfic anterior, la producció solar en funció de les diferents potències instal·lades, considerant les pèrdues per inclinació, pèrdues llunyanes i rendiment de la instal·lació corresponent:

Corva demandaVs producció segons potència instal·lada

Segons el gràfic anterior, l'equip recomanable, inicialment, seria de 500Wpic. Ara bé cal tenir en compte les següents premisses:
  • És important "considerar" un canvi d'hàbit en l'ús de certs aparells com la rentadora.
  • Cal tenir en compte que la producció solar a l'hivern disminuirà, i la demanda augmentarà.
  • Cal considerar que un disseny que potenciï els pitjor dies de l'any, optimitzarà l'aprofitament en dies d'hivern, i d'altra banda evitem excessos de producció a l'estiu.
  • Tota l'energia excedentària no serà compensada ni retribuïda.

Per últim recordar que l'energia més neta és aquella que no es consumeix!!!Per tant la utilització d'equips de baix consum, i sistemes d'alta eficiència són el primer pas alhora d'optimitzar una problemàtica de consum energètic!!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada