Translate

dimarts, 3 de gener de 2012

Viabilitat instal·lació de biomassa

A continuació us mostrem un estudi de viabilitat d'una instal·lació d'una caldera de biomassa.

L'estudi consistirà en un anàlisi comparatiu dels costos anuals de cada combustible així com la viabilitat de la seva inversió.

Es tracte d'un cas pràctic real d'un habitatge existent d'uns 220m2 aproximàdament, del que es tracte és d'analitzar la viabilitat de la seva instal·lació. La següent imatge mostra una comparativa dels costos econòmics anuals en funció de cada font d'energia, posteriorment mostrem tots els valors energètics i econòmics de referència.

El següent quadre mostra el temps d'amortització de la nova instal·lació, considerant les següents premises:

  • Cost de la instal·lació aproximat 6.500 €
  • Cost de la caldera de gasoil 1.500 € (en cas de sustitució immediata).
  • Increment anual preu del gasoil 8% (Increment mig dels darrers 10 anys)
  • Increment anual preu pellet 3% (Increment estimat)
  • No s'ha considerat cap tipus d'ajut. (Recordar que aquest tipus d'instal·lació està subvencionada en un 30% del seu cost.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada