Translate

divendres, 28 d’octubre de 2011

Instal·lació solar tèrmica per calefacció i aigua calenta sanitaria a Granollers

Instal·lació abans de la intervenció: Caldera de gas mural i terra radiant.
Instal·lació després de la intervenció: Gestor energètic SolvisMaxFuturade 650litres, 11 metres quadrats de placa solar tèrmica, pre-escalfament de piscina, caldera de gas mural i terra radiant.


Primer de tot hem començat per instal·lar les plaques solars, i així deixar finalitzades totes les actuacions a la coberta. L'execució és ràpida i neta, gràcies a treballar amb panells solar tèrmics de grans dimensions. D'aquesta manera, amb únicament dos punts d'unió minimitzem perdues tèrmiques i riscos de fuga per estrès.

La coberta, té orièntació est-oest, de manera que hem colocat les plaques tal i com es veu a la image. En el cas en que la coberta hagués tingut més inclinació, la solució hagués estat colocar les plaques  integrades a la coberta de manera que una queda mirant a l'est, i l'altre cap a l'oest. Gràcies al gestor energètic, que a continuació explicarem, ens perment fer treballar les plaques de forma independent, optimitzant-ne el seu rendiment.
A la sala on hi ha la caldera mural de gas, és on hi hem colocat el gestor energètic. Inicialment hi havia un acumulador per únicament aigua calenta sanitaria, i l'hem substituït pel gestor que ens donarà cobertura tant per la calefacció com per l'aigua calenta sanitària. Aquest és un acumulador que treballa per estratificació, on a la cònsola adjunta, hi ha el sistema solar i l'estació de producció d'aigua calenta sanitaria.

També destacar la possibilitat de disposar d'un circuit de recirculació per a l'aigua calenta sanitaria. El gestor energètic permet posar en funcionament la recirculació tant en un horari prefixat, com en el moment en que detecta consum. Obrint i tancant l'aixeta del lavabo durant 2 segons, i esperant una mica, al tornar a obrir l'aixeta, disposant d'aigua calenta a l'instant.Aquí podem observar el grup de bombeig, de igual forma que les derivacions que van cap a la caldera de gas, i la ramificació que dóna cobertura a a la piscina. Aquest darrer punt consisteix en la possibilitat de poder escalfar la piscina, mitjançant l'excedent energètic que tinguem de les plaques solars. L'epoca en que s'aprofita més aquest recurs és durant els mesos de maig, juny, i setembre, octubre, on el resultat final és un allargament de la temporada de bany.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada